Pomoc usługi HP Deskjet D2660 Printer

background image

HP Deskjet D2600 Printer series

Pomoc dla systemu Windows

background image

HP Deskjet D2600 Printer series

background image
background image

Spis tre

ś

ci

1 Zapoznanie z Drukarka HP

Elementy drukarki.......................................................................................................................3
Funkcje panelu sterowania.........................................................................................................4

2 Drukowanie

Drukowa

ć

dokumenty.................................................................................................................5

Drukowanie zdj

ęć

.......................................................................................................................6

Drukowanie na kopertach...........................................................................................................8
Drukowanie ma papierach specjalnych......................................................................................9
Drukowanie strony internetowej...............................................................................................15

4 Praca z kasetami drukuj

ą

cymi

Sprawdzanie poziomu tuszu w pojemnikach............................................................................25
Zamawianie kaset.....................................................................................................................26
Automatyczne czyszczenie pojemników z atramentem...........................................................27
R

ę

czne czyszczenie pojemników z atramentem......................................................................27

Wymiana kaset.........................................................................................................................29
Informacja o gwarancji na kasety drukuj

ą

ce.............................................................................31

5 Rozwi

ąż

problem

Pomoc techniczna firmy HP......................................................................................................33
Rozwi

ą

zywanie problemów z instalacj

ą

...................................................................................36

Rozwi

ą

zywanie problemów z jako

ś

ci

ą

drukowania..................................................................42

Rozwi

ą

zywanie problemów z drukowaniem.............................................................................58

B

łę

dy.........................................................................................................................................63

7 Informacje techniczne

Uwaga.......................................................................................................................................83
Dane techniczne.......................................................................................................................83
Program ochrony

ś

rodowiska...................................................................................................84

Informacje prawne....................................................................................................................87

Indeks

............................................................................................................................................91

1